Skip to main content

Privatlivspolitik

Anvendelse af persondata

Hvalsø Løbeklub indsamler ikke personoplysninger, uden at man selv har givet os disse oplysninger ved registrering eller selv udfylder formularer, f.eks. ved tilmelding til nyhedsbrev. Her indsamles oplysninger om navn og e-mail.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre man selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.

Sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Henvendelse skal ske pr mail til os her

Bliv (gratis) medlem
Tilmeld dig nyhedsbrev!